JOBBA MED MIG

VILKA JOBBAR SOM MEDIUM?

Personer som jobbar som hjälpmedium på sajter som spålive.se och spådom24.se har genomgått arbetsprov. Erfarna medium märker lätt om personer som utger sig för att vara medium har gåvan eller inte. Erfarna medium kan dessutom ofta se vilka personer som har bra mediala förutsättningar, där mediala förutsättningar betyder att man har de kvalifikationer som krävs för att kunna utveckla en medial förmåga. Vissa expertmedium har varit mediala sedan barnsben medan vissa medium upptäcker sin gåva först i tonåren eller än senare i livet. För medium är det lika naturligt att ha sex sinnen som det är för icke-mediala personer att ha fem sinnen. Hur starkt det sjätte sinnet är varierar däremot från medium till medium, på samma sätt som exempelvis luktsinnet och smaksinnet är olika starkt hos olika sommelierer. För att hålla det sjätte sinnet ”färskt” behöver medium jobba aktivt och regelbundet med sitt sjätte sinne.

Om du tror att du är medial
Om man tror att man är medial eller känner en människa som man tror är medial och vill veta om det stämmer, kan man kontakta ett känt medium och fråga vad detta medium känner in. På välkända hemsidor som spådom24.se och synskonline.se, jobbar medium som kan besvara frågor kring medialitet men också berätta för dig om du själv är medial. Medialitet utvecklas ofta gradvis och det kan ta några år från dess att du börjar känna av ditt sjätte sinne till dess att du nått ditt sjätte sinnes fulla kapacitet.
Mediala personer har ofta en stor känslighet och känner in andras känslor väldigt bra vilket inte sällan gör medium till bra människokännare. För att få jobba som medium krävs det att man använder sin förmåga på ett positivt sätt, dvs. att man hjälper människor och ger folk som ber om råd positiv energi. Förutom att erbjuda guidning och livs-coaching erbjuder en del medium även husrensning och andeutdrivning.

/ experthjälp medium