MEDIAL GÅVA

VAD INNEBÄR DET ATT VARA MEDIAL?

Ett expertmedium besitter förmågor som sträcker sig längre än övriga människors fem sinnen. Ett medium kopplar samman olika sinnen med extrem intuition och kan i och med detta se situationer på ett mycket klarare sätt än icke-mediala personer. Vissa medium har varit mediala sedan barnsben medan visa medium utvecklat sin förmåga under tonårstiden. De allra flesta medium ser sin förmåga som något positivt och har lärt sig att leva med sitt sjätte sinne. Några få medium tycker dock att det kan vara jobbigt att vara ”överkänslig” och försöker ibland stänga av sin förmåga då deras sjätte sinne kan ge upphov till inte bara starkare positiva känslor, utan också starkare negativa känslor. Många medium har synestesi vilket betyder att de inte bara hör exempelvis musik, utan även kan se och känna musik. Långt ifrån alla expertmedium jobbar heltid som sierskor på hemsidor som Spålive.se och Spådom24.se, men att vara synsk är en egenskap som går att dra nytta av inom flera yrkesområden och de allra flesta medium använder sig regelbundet, medvetet eller omedvetet, av sitt sjätte sinne inom sitt yrke.

Hur medium undviker emotionell dränering
De medium som jobbar som sierskor på heltid har utvecklat sina förmågor under många år. De känner ofta att de bidrar inte bara till individer utan till världen som helhet genom att använda sina förmågor till att hjälpa privatpersoner samt ibland hela företag framåt i livet. Att vara medium kan vara påfrestande emotionellt, men genom att regelbundet rena sina chakran och utföra husrensning efter påfrestande seanser, kan medium känna sig emotionellt och fysiskt återställda efter att exempelvis ha haft en seans där de fått kontakt med andra sidan.
Privatpersoner kan ta kontakt med medium av många olika anledningar vilket gör att ett medium varje dag besvarar många frågor inom flera olika områden. Oavsett vad ett medium känner in är det noga med att aldrig säga något som kan uppröra den person som ställer frågor.

/experthjälp medium