MEDIUM GENOM TIDERNA

MEDIUM GENOM TIDERNA

Medium har hjälpt allt från tiggare till generaler sedan bibliska tider. Redan de gamla grekerna frågade medium om råd och än idag tillfrågar presidenter, kinesiska generaler och kända personligheter som exempelvis Virgin Group grundaren Richard Branson, medium om hjälp innan de fattar viktiga beslut. Då och då frågar även poliser medium om råd under pågående brottsutredningar, men då samarbete mellan dessa yrkesgrupper i nuläget inte är helt accepterad i samhället, sker detta förhållandevis sällan. Det händer regelbundet att privatpersoner vittnar om hur medium hjälpt dem hitta borttappade ägodelar, men även djur som sprungit bort. De flesta hjälpmedium känner in djurs känslor och energier väldigt bra och har därför förmåga att samtala med djur på ett djupare plan än vad icke-mediala människor har. En medial person som förutom sin ärvda medialitet även tagit kurser i djurkommunikation har en stor kunskap och djur och kan ofta hjälpa skrämda hundar och katter att bli trygga husdjur igen.

Får ett medium berätta för dig att du kommer bryta benet imorgon?
Medium har precis likt andra yrkesgrupper etiska regler som de följer. Inget medium får exempelvis berätta om olyckor eller otur som kan komma att drabba en i framtiden. Lyckligtvis är det så att det är enklare att förutspå positiva händelser eller negativa händelser, då olyckor ofta sker mer plötsligt och oplanerat än positiva händelser. På experthjälpmedium.se har du tidigare kunnat läsa de etiska regler som medium följer men då reglerna ändrats de senaste åren har experthjälpmedium.se valt att inte längre skriva ut dessa regler. Experthjälpmedium.se har också valt att inte skriva personbeskrivningar om enskilda medium då många medium föredrar att vara anonyma. Anledningen till att många medium inte vill dra allmänhetens uppmärksamhet till sig är att ett medium då kan få in väldigt många olika energier, vilket gör det svårt för ett medium särskilja från vilken individ en viss energi kommer ifrån, och detta är nödvändigt för att ett medium ska kunna utföra personlig guidning.

/experthjälp medium