HOME

EXPERTHJÄLP MEDIUM

Efter 30 år, många utbildningar och otal sittningar så vågar jag kalla mig expert inom det gör. Jag är idag 60 + och har vigt mitt liv till att försöka leva det så friskt och sunt jag bara kan och med det menar jag kost, motion och mitt inre, mina tankar och vad jag sänder ut! När vi väljer att ta hand om oss själva så hjälper också universum till, för allt andevärlden vill är att vi ska må bra under vår vandring genom jordelivet! Förutom min mediala kunskap så har jag studier i psykiatri och psykologi vilket med facit i hand har visat sig vara en tillgång i mitt arbete som medium. Vissa klienter som besökt mig etsar sig fast lite extra och jag kommer speciellt ihåg en kvinna kring 30 år som jag för många år sen hade en sittning med. Hon bar på många blockeringar som bottnade från en dysfunktionell barndom dessutom så bar hon på extremt mycket övervikt. Jag såg en helt annan framtid för henne men att hon hade en lite slingrig väg att gå så jag rekommenderade terapi och diet för henne till att börja med, och att hon skulle kontakta mig när hon kommit en bit på väg. Efter 3 månader så var hon tillbaka med många lättnader i fråga om både vikt och känslomässigt och vid vår sittning så talade jag om för henne att en ny framtid väntade bl.a. en ny kärlek, nytt boende och att hon framåt skulle jobba med att hjälpa människor. Idag är hon fri från sin övervikt och sitt bagage och är ett duktigt medium!

Vad innebär kontakt med andevärlden

Kontakt med andevärlden innebär att få kontakt med den parallella värd där våra nära och kära och andra ljusvarelser existerar. När jag tar kontakt med andevärlden så jobbar jag tillsammans med min guide som använder mig som ett redskap i kontakten mellan jorden och andevärlden, och mitt jobb är att tolka de budskap som kommer. Budskapen jag får kan vara i form av bilder, bokstäver, siffror, ord, meningar och/eller känsloyttringar och ofta har jag ingen aning om vad budskapen betyder eller innebär för klienten – jag förmedlar vad jag får! Vad sen klienterna väljer att göra med budskapen är helt upp till varje person! Kontakten med andra sidan kan underlätta våra liv och hjälpa oss när vi tycker att vi har kört fast, när vi känner oss vilsna eller kanske bara behöver rådgivning i en viktig relation. Vad det i slutänden handlar om är att andligheten ska hjälpa oss att leva ett så bra liv som möjligt, där harmoni och kärlek till sig själv och andra ska stå i fokus.

Även fast inte alla kan jobba professionellt med andlighet så kan alla människor utveckla sin andlighet, och därmed få tillgång till ett mer välmående och rikare liv. Det första man bör göra är att hela sig själv med hjälp av självutveckling När du väljer att arbeta med ditt inre så kommer sidor hos dig som tidigare varit bortträngda och förnekade bort, och du gör plats för ett liv i harmoni, glädje och tillit till din egen förmåga samt guidning genom din kontakt med andevärlden!

En bra början är att försöka identifiera de människor i din omgivning som bara tar din energi t.ex. de människor som väljer att angripa andra i stället för att se och erkänna sina egna tillkortakommanden mao träna dig på att sätta gränser och förneka aldrig människors personliga ansvar! När du sen får uppleva vad den andliga vägen innebär så kommer du aldrig någonsin vilja gå tillbaka till den du en gång var!

När behöver vi man hjälp av en spådam?

Det finns många anledningar till varför man väljer att konsultera  experthjälp medium. En anledning kan vara att man vill få kontakt med en avliden släkting. När en älskad släkting går bort, hastigt eller efter en tids sjukdom, uppstår det ofta en stor saknad. Denna saknad är naturlig och minskar med tiden men att få höra att den avlidna släktingen har det bra kan både påskynda och underlätta sorgearbetet, och med det göra det lättare för de efterlevande att leva vidare. Många som är verksam som experthjälp medium är specialiserade inom kärleks- och relationsfrågor. Att vara olyckligt kär eller att vara kär i en person utan att veta om kärleken är besvarad kan vara härligt men också ge upphov till en hel del grubblerier. Att då kunna ringa ett medium och på direkten få svar på om kärleken är besvarad eller kan bli besvarad, kan bespara en mycket tankeenergi.

Hur kan ett medium hjälpa dig framåt i karriären?

Många människor kring fyrtioårsåldern funderar på att byta yrke och det är vanligt att medium får frågor om karriär och karriärsval. När människor når yngre medelåldern har de ofta arbetat inom samma yrkesfält i över tio år, och funderingar kring om de valt rätt yrke kommer upp. Att då ha möjlighet att ringa ett medium för att få jobbguidning och svar på frågor om ytterligare karriärmöjligheter är ofta uppskattat. Ett medium ser på ens jobbsituation ur en objektiv synvinkel vilket gör att experthjälp medium kan ge dig en klarare syn på din jobbmässiga och ekonomiska situation.

Experthjälp medium kan hjälpa dig när du tappat bort din vigselring

Många medium kan hjälpa en att hitta borttappade saker som nycklar, bilnycklar, telefoner och vigselringar. På hemsidor som Spådom24.se finns det sierskor som är särskilt utbildade inom detta område, och som varje dag hjälper hundratals människor att få tillbaka kära, men borttappade, ägodelar. Ett vanligt råd är att alltid ringa ett medium om man tappat bort något innan man köper en ny vara.

Få hjälp av medium

Medium och andra som arbetar med andlighet kan ge dig hjälp i form av rådgivning men också genom att tex ge healing. De kan hjälpa dig tyda drömmar, att hitta borttappade saker och vissa kan till och med hitta försvunna personer. De kan hjälpa dig med att lösa upp blockeringar, gammalt bagage i ditt inre som inte längre fyller någon funktion. De kan se om en speciell kärlekspartner är rätt för just dig, de kan se om det kommer ett nytt boende och de kan se om oväntade pengar hamnar i din börs och mycket, mycket mer. Vi ser att fler och fler söker medial rådgivning och att fler öppnar upp för att det finns en andevärld och det innebär också att fler väljer att utveckla sin mediala sida vilket inte bara gynnar människor personligen utan också globalt.

Vilka verktyg använder ett medium

Förutom förmågan att tona in på den andliga kanalen med hjälp av sin väl utvecklade intuition så använder mediala personer ofta verktyg så som vanliga spelkort, tarotlek, pendel, kaffesump och runor mm, och det för att tydliggöra de budskap som kommer fram. Med vanliga spelkort , tarotlek och sin medialitet så tolkar ljusarbetaren framtiden med hjälp av de olika kortens betydelse. När det gäller runor så tolkas de olika tecknen och kaffesumpen visar bilder, symboler, bokstäver och siffror som översätts. Medan pendeln är ett redskap som besvarar JA och NEJfrågor.

Personligen så använder jag vanliga spelkort när budskapen känns lite luddiga och svårtolkade eller om jag behöver bekräftelse på det jag får, men för det mesta så får jag klara och tydliga budskap i det jag ska förmedla så korten känns ofta överflödiga.

Hur vet jag om ett medium är bra på det hon/han gör

Erfarenheten säger att de flesta som haft/har kontakt med ett medium de känner tillit och trivs med ofta blivit rekommenderade eller så har de prövat sig fram dels genom privata sittningar och/eller genom de onlinelinjer som finns tillgängliga. Viktigt att komma ihåg är att du aldrig ska söka andliga svar och sen bara “sitta” och vänta på att det ska slå in! Du själv är i högsta grad delaktig i det som sker och det som kommer, genom de olika val du tar utifrån din mediala vägledning ! När du förstår att du själv måste vara aktiv i dina val så kan du också få stor utdelning i kontakten med de människor som jobbar professionellt med andlighet.

Kontakta mig om du behöver spirituell hjälp eller assistans